Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

Dựa trên tính chất về liên kết trong phân tử như liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba để xác định chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp trong các chất cho trước.

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH3-CH2-CH3.

B. CH3-CH3.

C. CH3-CH2-OH.

D. CH2=CH-CN.

Đáp án: D. CH2=CH-CN

Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là CH2=CH-CN

Câu hỏi liên quan

1. Tơ nào sau đây chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. tơ nilon-6

B. Tơ nitron

C. tơ enang

D. tơ lapsan

Đáp án: B. Tơ nitron

Tơ chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là tơ nitron

Xem giải thích đáp án câu 1Tơ nào sau đây chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

2. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propen.

B. Stiren.

C. Isopren.

D. Toluen.

Trả lời

Đáp án: D. Toluen. Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là Toluen.

Xem giải thích đáp án câu 2Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM