Câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11 về dựa vào bảng 10.1, nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11 giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp:

Câu hỏi thảo luận trang 93 Địa lí 11 bài 10 tiết 2

Đề bài: Dựa vào bảng 10.1, nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

Bảng 10.1. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

Bảng 10.1. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11

Nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc. Trong giai đoạn 1985 - 2004 các sản phẩm đều có sản lượng tăng lên liên tục với tốc độ khác nhau.

- Sản lượng xi măng tăng nhanh nhất, tăng gấp 6,64 lần.

- Tiếp đến là sản lượng thép, tăng gấp 5,8 lần và sản lượng điện, tăng gấp 5,6 lần.

- Sản lượng phân đạm tăng 2,15 lần; tăng chậm nhất là than (gấp 1,7 lần).

Xem thêm bài tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Địa lí 11

Đọc Tài Liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị bài học trước tại nhà.

- Soạn Địa 11 -

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM