Câu hỏi trang 59 Sử 11: Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xuất bản: 09/01/2024 - Tác giả:

Câu hỏi trang 59 Lịch Sử 11 Cánh diều: Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với hướng dẫn trả lời câu hỏi để hoàn thiện soạn sử 11 bài 8.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX) - Cánh diều để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời:

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục hoàn toàn nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.

+ Thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ, đồng thời mở ra thời kì phát triển mới cùng nền độc lập, tự chủ lâu dài của Đại Việt.

Hoặc:

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là vô cùng to lớn, có thể tóm tắt như sau:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược, đồng hóa của nhà Minh, giành lại độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc cho nước ta.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc Việt Nam, thời kì của độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển.

Cụ thể, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được thể hiện ở những khía cạnh sau:

- Về chính trị: Đánh dấu sự chấm dứt 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh, khôi phục nền độc lập, tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa đã khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

- Về kinh tế: Góp phần giải phóng sức lao động, tạo điều kiện cho kinh tế nước nhà phát triển.

- Về văn hóa: Góp phần bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Về quốc tế: Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 sách Cánh diều nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM