Câu hỏi trang 141 SGK Sử 11

Xuất bản ngày 28/03/2019 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi trang 141 SGK Sử 11 - những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động.

Câu hỏi

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động.

Trang 141 SKG Lịch Sử 11

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào nội dung tại trang 140 và 141 SGK Lịch Sử 11 hoặc tham khảo tóm tắt kiến thức lịch sử 11 bài 23 để trả lời câu hỏi này:

Gợi ý trả lời câu hỏi trang 141 SGK sử 11

Những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động:

- Tháng 5/1904: Thành lập Hội Duy Tân*, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến.

- Từ năm 1905 - 1908: Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên sang học tập ở Nhật.

- Tháng 8/1908: Nhật Bản câu kết với Pháp, trục xuất lưu học sinh Việt Nam khỏi Nhật. Phong trào Đông du tan rã.

- Tháng 6/1912: Tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội*. Hội khẳng định tôn chỉ duy nhất là “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”.

- Ngày 24/2/1913: Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam ở nhà tù Quảng Đông.

Tóm tắt các sự kiện quan trọng của Phan Bội Châu

Tóm tắt các sự kiện quan trọng của Phan Bội Châu

Xem thêm:

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp cải cách

Trả lời câu hỏi trang 143 SGK Sử 11

Bổ sung kiến thức

*Duy Tân hội (Ám Xã) 1904 - 1912:  Đây Là một tổ chức kháng Pháp do Phan Bội Châu, Nguyễn Tiểu La và một số đồng chí khác thành lập năm 1904 tại Quảng Nam, và tồn tại cho đến năm 1912 thì tự động giải tán. Theo một số nhà sử học, thì tổ chức này đã tạo ra một không khí cách mạng sôi nổi, đáng kể nhất là phong trào Đông Du mà hội phát động đã lan rộng khắp cả nước, và đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, nhất là ở Nam Kỳ. Trong suốt cả thời kỳ từ 1904 - 1911, Duy tân Hội thực sự đóng vai trò như một đảng chính trị...(wikipedia)

*Việt Nam Quang phục Hội 1912 - 5/1925:  Đây là một tổ chức cách mạng thành lập năm 1912 do Phan Bội Châu đề xướng theo chủ nghĩa dân chủ với mục đích đánh đuổi người Pháp khỏi Đông Dương. Tôn chỉ của tổ chức này là: Khôi phục Việt Nam, kiến lập Việt Nam Dân quốc"

Hướng dẫn giải sử 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM