Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 29/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra lý do vì sao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Trả lời câu hỏi trang 97 SGK Sử 9

Nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945:

1. Giặc Ngoại xâm và nội phản:

 • Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo theo các tổ chức phản động Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.
 • Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: hơn 1 vạn quân Anh mở đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
 • Còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp.
 • Các thế lực phản động trong nước lợi dụng tình hình này nổi dậy chống phá.

⟹ Như vậy, cùng một lúc nước ta phải đối phó với nhiều kẻ thù.

2. Tình hình trong nước:

- Về chính trị:

 • Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời còn non trẻ, chưa được củng cố.
 • Lực lượng vũ trang còn non yếu.
 • Những tàn dư của chế độ cũ còn sót lại.

- Về kinh tế:

 • Chủ yếu là nông nghiệp vố đã nghèo nàn, lạc hậu còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
 • Thiên tai liên tiếp sảy ra: Lũ lụt lớn vào tháng 8/1948 làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ, rồi đến hạn hán kéo dài làm cho 50% ruộng đất không thể cày cấy được.

- Về tài chính:

 • Ngân sách nước nhà trống rỗng.
 • Nhà nước cách mạng chưa được kiểm soát ngân hang Đông Dương.
 • Quân Tưởng tung ra thị trường các loại tiền đã mất giá trị.

- Về văn hóa - xã hội:

 • Hơn 90% dân số không biết chữ.
 • Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút,… tràn lan.

⟹ Những khó khăn đó đã đặt nước ta vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc”.

----------

» Tham khảo thêm đáp án các câu hỏi khác Bài 24 - Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sgk Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM