Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Cơ cấu kinh tế là gì?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11, Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11

Đề bài

Vậy cơ cấu kinh tế là gì?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cơ cấu kinh tế là tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi thảo luận trang 9 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM