Câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 26/01/2019 - Cập nhật: 31/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 89 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra hoàn cảnh mà mặt trận Việt Minh được Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập

Mục lục nội dung

Tham khảo Bài 1 trang 91 sgk Sử 9 để hiểu hơn về những chủ trương và khẩu hiệu của Đảng cộng sản Đông Dương trong việc thúc đẩy phát triển phong trào cách mạng

Câu hỏi

1. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

2.

Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

3. Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Trả lời Câu hỏi trang 89 SGK Lịch sử 9

1. a. Bối cảnh thế giới:

- Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba.

- Tháng 6-1941, phát xít Đức đã mở cuộc tấn công Liên Xô, thế giới đã hình thành hai trận tuyến, một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

b. Bối cảnh trong nước:

- Thực dân Pháp câu kết chặt chẽ với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân.

- Ngay từ đầu Đảng ta đã xác định cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ.

Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941 để kịp thời để ra đường lối lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới.

- Hội nghị chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trân Việt Minh chính thức thành lập ngày 19/5/1941.

2. Sở dĩ Nhật phải đảo chính Pháp là do:

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri.

- Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của quân Anh - Mĩ cả ở trên biển và trên bộ.

- Quân Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ.

Mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt.

Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

3. 

- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

- Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ nổ súng đã nhanh chóng đầu hàng.

- Chiếm được Đông Dương, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương. Nhưng sau một thời gian ngắn, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của phát xít Nhật bị bóc trần.

--------

Truy cập doctailieu.com để tham khảo đáp án những câu hỏi khác trong Bài 22 - Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM