Câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Lịch sử 10

Xuất bản: 13/11/2018

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 81 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 tiết Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).

Mục lục nội dung

Đề bài

Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

Xem thêm bài tập chương 1 phần 2: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Lịch sử 10

Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích đồng hóa nhân dân ta để dễ cai trị, biến nước ta trở thành một quận huyện của Trung Quốc.

Hiểu biết thêm: 

Đồng hóa thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam là quá trình kéo dài gắn liền với sự di dân từ phương Bắc, những người thuộc văn hóa Hoa Hạ xuống đất Việt phương Nam. Quá trình di dân và đồng hóa đã có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống chính trị - xã hội và văn hóa Việt Nam.

Tác động lớn nhất của quá trình này phải kể tới là tác động về văn hóa Việt Nam, không chỉ thời Bắc thuộc mà ảnh hưởng của nó tới các thời kỳ độc lập sau này.

----------

Tham khảo thêm hướng dẫn bài tập Lịch sử lớp 10 chi tiết tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM