Câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 23/01/2019 - Cập nhật: 31/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 70 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra ý nghĩa của việc thành lập Đảng đầu năm 1930 đối với cách mạng Việt Nam lúc đó..

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Trả lời Câu hỏi trang 70 SGK Lịch sử 9

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ:

  • Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thống nhất phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.
  • Dựa trên những quyết định của Hội nghị chứng tỏ Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
  • Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 2 - Việt Nam trong những năm 1930 - 1939  - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sgk Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM