Câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng đó.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Địa lí 11 giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp:

Câu hỏi thảo luận trang 68 Địa lí 11 bài 8 tiết 2:

Đề bài: Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng đó.

Hình 8.6. Tốc độ tăng trường GDP của LB Nga (giá so sánh) giai đoạn 1990 - 2005

Hình 8.6. Tốc độ tăng trường GDP của LB Nga (giá so sánh) giai đoạn 1990 - 2005

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Địa lí 11

Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2005:

- Tốc độ tăng trưởng của LB Nga có xu hướng tăng lên, từ -3,6% (1990) lên 6.4% (2005), tuy nhiên còn nhiều biến động tăng giảm.

+ Ở giai đoạn 1990 - 1998: kinh tế Nga trải qua thời kì khó khăn, khủng hoảng, tốc độ tăng trưởng âm liên tục.

=> Nguyên nhân: do cơ chế kinh tế bộc lộ nhiều yếu kém, Liên bang Liên Xô tan rã.

+ Ở giai đoạn 1999 - 2005: tốc độ tăng trưởng tăng lên và liên tục đạt giá trị dương (đặc biệt năm 2000: 10%).

=> Nguyên nhân: từ năm 2000, nhờ chiến lược kinh tế mới với các chính sách và biện pháp đúng đắn đã đưa nền kinh tế LB Nga thoát khỏi khủng hoảng, dần ổn định và đi lên.

Xem thêm bài tiếp theo: Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 11

Đọc Tài Liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Địa lí 11 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị bài học trước tại nhà.

- Soạn Địa 11 -

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM