Câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 22/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 65 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những điểm mới trong phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927

Mục lục nội dung

Tham khảo câu hỏi thảo luận trang 67 sgk Sử 9 để hiểu rõ những nguyên nhân vì sao khởi nghĩa Yên Bái lại thất bại một cách nhanh chóng.

Câu hỏi

1. Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?

2.

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Trả lời Câu hỏitrang 65 Sử 9

1. Điểm mới của phong trào công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 bao gồm:

- Phong trào đều vì mục tiêu chính trị.

- Quy mô đã vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu có sự liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương.

Trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng lên rõ rệt, tuy chưa được đều khắp.

- Các phong trào đã phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập, tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

2. Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh như sau:

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang hoạt động mạnh mẽ, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo.

- Nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.

Khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

----------

» Tham khảo thêm đáp án những câu hỏi khác trong Bài 17 - Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - sgk Sử 9 và hướng dẫn giải các câu hỏi trong sgk Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM