Câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 21/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 64 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những việc làm của Nguyễn Ái Quốc để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?

Trả lời Câu hỏi trang 64 SGK Lịch sử 9

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc dẫn đến sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên:

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức yêu nước Tâm tâm xã, đánh giá cao tinh thần yêu nước của họ cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế của tổ chức này.

- Trên cơ sở tổ chức Tâm tâm xã, Người lựa chọn những cán bộ tiên tiến thành lập tổ chức Cộng sản đoàn (2-1925) và từ hạt nhân đó Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925).

-----------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM