Câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 21/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi trang 62 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra sự khác biệt của Nguyễn Ái Quốc trên con đường cứu nước so với các nước khác..

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp người đi trước?

Trả lời Câu hỏi trang 62 SGK Lịch sử 9

1. Con đường cứu nước của những lớp người đi trước:

- Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động.

- Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc.

2. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc:

- Xác định rõ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để giành độc lập, cần thiết nhất là phải sự vào chính mình.

- Đi sang phương Tây do:

  • Nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái.
  • Có khoa học - kĩ thuật và nền văn minh phát triển.
  • Có chính quyền thực dân đang đô hộ nhiều dân tộc trên thế giới.

Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

----------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1 - Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sgk Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM