Câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Địa lí 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 60 Sách giáo khoa Địa lí lớp 10: cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều lớn nhất, ở Trái Đất sẽ ...
Mục lục nội dung

Câu 1

Dựa vào hình 16.1 (SGK trang 59) và hình 16.2 (SGK trang 60), hãy cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều lớn nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào?

Câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Địa lí 10
Câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Địa lí 10 1

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Địa lí 10

Vào các ngày có dao động thuỷ triều lớn nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng tròn hoặc không trăng.

Câu 2

Dựa vào hình 16.3 (SGK trang 60), cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều nhỏ nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào?

Câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Địa lí 10 2

Lời giải

Vào các ngày có dao động thuỷ triều nhỏ nhất, ở Trái Đất sẽ thấy trăng khuyết.

>> Xem tiếpCâu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM