Câu hỏi thảo luận trang 59 sgk địa lí lớp 9

Xem cách làm và đáp án câu hỏi thảo luận trang 59 sách giáo khoa địa lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy nhận xét biểu đồ và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết.

câu hỏi thảo luận trang 59 sgk địa lí 9

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 59 sgk địa 9

  • Nhận xét:

- Chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (40,6%).

- Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chiếm tỉ trọng lớn thứ 2 (31,8%).

- Hàng nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất  (27,6%).

  • Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là:

- Than, dầu khí.

- Gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, tôm, cá.

- Da giày, quần áo, hàng thủ công mỹ nghệ.

» Tham khảo thêm đáp án và lời giải câu hỏi trong sgk địa lý 9 tại doctaileu.com

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM