Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11

Xuất bản: 20/10/2020

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung và vai trò của quan hệ cung - cầu thể hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ở nước ta hiện nay?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11, Bài 5: Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11

Đề bài

Nội dung và vai trò của quan hệ cung - cầu thể hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ở nước ta hiện nay?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

1. Nội dung khái quát quan hệ cung - cầu

Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

2. Vai trò của quan hệ cung - cầu được thể hiện trong sản xuất và lưu thôn hàng hoá ở nước ta hiện nay:

- Cung – cầu tác động lẫn nhau.

  • Khi cầu tăng ->sản xuất mở rộng -> cung tăng
  • Khi cầu giảm ->sản xuất thu hẹp ->cung giảm

- Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

  • Khi cung lớn hơn cầu -> giá giảm
  • Khi cung bé hơn cầu -> giá tăng
  • Khi cung bằng cầu -> giá ổn định

- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.

  • Khi giá tăng -> sản xuất mở rộng ->cung tăng
  • Khi giá giảm -> sản xuất thu hẹp -> cung giảm

=> giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau

  • Khi giá tăng -> cầu giảm
  • Khi giá giảm -> cầu tăng

=> giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài thảo luận trang 44 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM