Câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 11

Câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 11: Dựa vào bảng 6.3, hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục ?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 11 giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp:

Câu hỏi thảo luận trang 41 Địa lí 11 bài 6 tiết 2:

Đề bài: Dựa vào bảng 6.3, hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục ?

BẢNG 6.3. GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC - NĂM 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Toàn thế giới40887,8
Hòa Kỳ11667,5
Châu Âu14146,7
Châu Á10092,9
Châu Phi790,3

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 11

So sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục: Trong năm 2004, quy mô GDP Hoa Kì đứng đầu thế giới (11667, 5 tỉ USD), chiếm gần 1/3 tổng GDP thế giới (28,5%), lớn hơn GDP của châu Âu, châu Á, cao gấp 14,8 lần của châu Phi.

Xem thêm bài tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Địa lí 11

Đọc Tài Liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 11 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị bài học trước tại nhà.

- Soạn Địa 11 -

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM