Câu hỏi thảo luận trang 194 SGK Lịch sử 10

Xuất bản: 29/12/2018

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 194 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10: Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế.

Mục lục nội dung

Đề bài

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

Xem lại bài trướcCâu hỏi thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 194 SGK Lịch sử 10

Lời giải

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế:

- Thông qua các hoạt động của mình, Quốc tế thứ nhất đã truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.

- Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác.

Hiểu biết thêm:

Quốc tế thứ nhất là tổ chức tranh đấu đầu tiên của các nhóm xã hội quốc tế, được thành lập ở Luân Đôn vào ngày 28 tháng 9 năm 1864, mục đích là để đoàn kết các nhóm xã hội khuynh tả, cộng sản, các nhóm vô chính phủ và các tổ chức công đoàn.

Trong thời gian tồn tại, Quốc tế thứ nhất tiến hành năm đại hội, thông qua các nghị quyết quan trọng: tán thành bãi công, thành lập công đoàn, đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ, đòi cải thiện đời sống công nhân. Do sự ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất, công nhân các nước tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh chính trị. Vào điểm cao, theo như tường trình của cảnh sát liên hiệp có tới khoảng 5 triệu hội viên

>>  Xem tiếpCâu hỏi thảo luận trang 195 SGK Lịch sử 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM