Câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 190 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10: Đồng minh những người cộng sản ra đời trong hoàn cảnh nào.
Mục lục nội dung

Đề bài

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Xem lại bài trướcCâu hỏi thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Lịch sử 10

Lời giải​​​​​​​

* Hoàn cảnh:

- Trong những năm sống ở Anh, C.Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836, ở Pa-ri).

- Tháng 6-1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghen, tổ chức này đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản”.

* Mục đích:

- “...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”.

---------

Xem thêm đáp án và hướng dẫn giải Lịch sử lớp 10 tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM