Câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử lớp 10: Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Xem lại bài trướcCâu hỏi thảo luận trang 184 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử 10

Lời giải ​​​​​​​

- Nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng: mong muốn xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn không có tư hữu, không có bóc lột.

- Đại biểu xuất sắc là Xanh Xi-mông, Sác-lơ Phu-ri-ê và Rô-be Ô-oen.

+ Xanh xi-mông: Ông kịch liệt phê phán chế độ áp bức bóc lột, kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, trong đó mọi người được thỏa mãn về vật chất và tinh thần.

+ S.Phu-ri-ê: Ông phê phán xã hội tư bản một cách sâu sắc, đề ra kế hoạch cải tạo xã hội bằng việc lập ra những đơn vị lao động, trong đó mọi người lao động có kế hoạch, có thời gian nghỉ ngơi.

+ R.Ô-oen: Ông tổ chức một số công xưởng kiểu mẫu ở Anh, ở Mĩ, trong đó công nhân chỉ làm việc 10 giờ rưỡi một ngày, được trả lương cao và được hưởng phúc lợi tập thể. Ông cũng chủ trương đi đến xã hội chủ nghĩa bằng cách tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương

--------

Mời các em truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 10 chi tiết nhất

Cập nhật ngày 24/12/2018 -
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM