Câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Lịch sử lớp 10: Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức, hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì.
Mục lục nội dung

Đề bài

Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức, hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

Xem lại bài trướcCâu hỏi thảo luận trang 184 SGK Lịch sử 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Lịch sử 10

Lời giải ​​​​​​​

- Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng,.

- Tuy nhiên, đã đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.

- Phản ánh ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng cao.

>> Xem tiếpCâu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM