Câu hỏi thảo luận trang 171 SGK Lịch sử 9

Giải câu hỏi thảo luận trang 171 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra những thành tựu quan trọng mà nhân dân ra đat được trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)
Mục lục nội dung

Tham khảo câu hỏi thảo luận trang 172 sgk Sử 9 để tìm hiểu những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985).

Câu hỏi

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Trả lời câu hỏi trang 171 Sử 9

- Trong xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội:

  • Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển.
  • Diện tích gieo trồng tăng thêm gần 2 triệu hécta.
  • Nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng.
  • Giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng mới 1 700km đường sắt, 3 800 km đường bộ. Tuyến đường sắt thống nhất từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

- Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa:

  • Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.
  • Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục:

  • Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.
  • Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển. Năm học 1979 - 1980, số người đi học trong cả nước là 15 triệu.

--------------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 7 - Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch sử lớp 9 khác.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM