Câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 26/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 167 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nêu ra những chủ trương và biện pháp mà Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã làm sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?

Trả lời câu hỏi trang 167 SGK Sử 9

Để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp tích cực:

- Chính trị:

  • Công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.
  • Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và các vùng mới giải phóng, chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thành lập.
  • Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.

- Kinh tế:

  • Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài.
  • Tuyên bố xóa bỏ bóc lột phong kiến.
  • Điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.
  • Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.
  • Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Văn hóa - xã hội:

  • Sử dụng mạng thông tin phát thanh truyền hình, báo chí một cách có hiệu quả.
  • Nghiêm cấm, bài trừ các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, ma túy...

- Giáo dục: Xóa bỏ trường tư, thành lập trường công, xóa nạn mù chữ

------------

» Tham khảo thêm đáp án câu hỏi thảo luận trang 169 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM