Câu hỏi thảo luận trang 155 SGK Lịch sử 10

Xuất bản: 13/12/2018

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 155 Sách giáo khoa Sử lớp 10: Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ trong bối cảnh nào.

Mục lục nội dung

Câu 1

Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ trong bối cảnh nào?

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 155 SGK Lịch sử 10

Bối cảnh bùng nổ Cách mạng Pháp:

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

- Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung điện Vec-xai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thuế mới.

- Bất bình trước hành động của nhà vua, 14-7-1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti - biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

>> Xem lại bài trướcCâu hỏi thảo luận trang 152 SGK Lịch sử 10

Câu 2

Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Lời giải 

Những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền bao gồm:

- Tháng 8-1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.

- Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển như:

+ Bãi bỏ quy chế phường hội.

+ Cho phép tự do buôn bán.

+ Tổ chức hành chính theo quy chế mới.

- Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến.

Câu 3​​​​​​​

Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Lời giải 

- Mặc dù phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua, công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

- Phái Lập hiến ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,... làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

- Tháng 4-1792, chiến tranh giữa Pháp với liên quân phong kiến Áo - Phổ bùng nổ, đe dọa thành quả cách mạng.

- Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu kết với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.

⟹ Vì vậy quần chúng nhân dân phải tiếp tục nổi dậy.

-------------

Để xem toàn bộ đáp án các bài tập Sử lớp 10 khác, mời các em học sinh truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM