Câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 9

Giải câu hỏi thảo luận trang 148 sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 nêu ra những thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất của miền Bắc
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 148 Sử 9

1. Nhiệm vụ chiến đấu:

- Trên toàn miềm Bắc dấy lên phong trào thi đua chống Mĩ, cứu nước.

- Từ ngày 5 - 8 - 1964 đến ngày 1 - 11 - 1968, miền Bắc bắn rơi, phá hủy 3.243 máy bay, bắn cháy và chìm 143 tàu chiến,…

- Ngày 1 - 11 - 1968, Mĩ tuyên bố ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

2. Nhiệm vụ sản xuất:

- Về nông nghiệp:

  • Diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên.
  • Ngày càng có nhiều hợp tác xã, nhiều địa phương đạt “Ba mục tiêu” (5 tấn thóc, 2 đầu lợn, 1 lao động trên 1 ha diện tích gieo trồng trong 1 năm).
  • Năm 1965, miền Bắc có 7 huyện, 640 hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tấn thóc trên 1 hécta trong hai vụ. Đến năm 1967 tăng lên 30 huyện và 2 485 hợp tác xã.

- Về công nghiệp:

  • Năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững.
  • Các cơ sở công nghiệp lớn đã kịp thời sơ tán, phân tán, sớm đi vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhất cho chiến đấu và đời sống.
  • Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng phát triển.
  • Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế tương đối hoàn chỉnh.

- Giao thông vận tải: vẫn bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng được yêu cầu phục vụ chiến đấu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

----------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án Câu hỏi thảo luận trang 149 sgk Sử 9 và hướng dẫn giải sgk Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM