Câu hỏi thảo luận trang 132 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 20/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thỏa luận trang 132 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những thành tựu mà miền Bắc đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

1. Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miến Bắc đã đạt được những thành tựu gì?

2. Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ trên.

Trả lời Câu hỏi  trang 132 SGK sử 9

1. Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miến Bắc đã đạt được nhiều thành tựu:

- Về cải tạo quan hệ sản xuất:

 • Xóa bỏ chế độ người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh.
 • Hợp tác xã đã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động, tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho những người ra đi chiến đấu và phục vụ vụ chiến đấu.

- Về kinh tế:

 • Xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường.
 • Đến cuối năm 1960, miền Bắc có 172 cơ sở công nghiệp lớn do Trung uowg quản lý và 500 cơ sở do địa phương quản lý.

- Về văn hóa, giáo dục, y tế:

 • Đến cuối năm 1960, miền Bắc đã căn bản xóa xong nạn mù chữ ở miền xuôi cho những người dưới 50 tuổi.
 • Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh và mở rộng.
 • Cơ sở y tế tăng hơn 11 lần so với năm 1955.

2.

- Hạn chế:

 • Đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể.
 • Thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi.
 • Vì vậy đã làm cho hợp tác xã không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của xã viên trong sản xuất.

- Nguyên nhân:

 • Trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ta còn chủ quan, nóng vội, muốn nhanh chóng hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa để bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội.

--------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án Câu hỏi thảo luận trang 133 sgk Sử 9 và hướng dẫn giải các bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM