Câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 20/02/2019 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 129 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra tình hình nước ta sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về Đông Dương..

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 129 Sử 9

Tình  hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ có những điểm chính sau:

1. Miền Bắc:

- Ngày 10-10-1954, quân ta tiếp quản Hà Nội.

- Ngày 1-1-1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về Thủ đô.

- Ngày 13-5-1955, lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

2. Miền Nam:

- Giữa tháng 5-1956, Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.

- Mỹ thay Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

--------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 6 - Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM