Câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 18/02/2019 - Cập nhật: 28/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 114 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những nội dung cơ bản của đại hội đại biểu lần thứ 2 Đảng ...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Trả lời câu hỏi trang 114 SGK Lịch sử 9

- Trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam.

  • Báo các chính trị nêu nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là: “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn,bảo vệ hòa bình thế giới”.
  • Bàn về cách mạng Việt Nam nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc, nhưng làm từng bước, có kế hoạch để vừa bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, vừa giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân kháng chiến.

- Đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

- Chủ trương xây dựng Đảng riêng ở Lào và Cam-pu-chia lãnh đạo cách mạng ở mỗi nước.

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chinh trị của Đảng.

=> Đánh dấu bước trướng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.

----------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM