Câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 16/02/2019 - Cập nhật: 31/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 110 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương khi bước vào thu – đông 1950

Mục lục nội dung

Câu hỏi

1. Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

2. Tại sao mở ra chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 110 Sử 9

1. a. Âm mưu của Pháp:

- Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào Mĩ.

- Pháp thực hiện "kế hoạch Rơ-ve”:

  • Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.
  • “Cô lập căn cứ địa Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III, IV.
  • Thiết lập hành lang Đông - Tây (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La).

b. Âm mưa của Mĩ:

- Mĩ can thiệp sâu và "dính líu" trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

⟹ Chuẩn bị một kế hoạch có quy mô lớn nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai, kết thúc chiến tranh.

2. Tháng 6 - 1950, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới, nhằm:

  • Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.
  • Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta và Trung Quốc với các nước dân chủ trên thế giới.
  • Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến tiến lên.

---------

Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án câu hỏi bài tập trong Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 - sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM