Câu hỏi thảo luận trang 106 sgk Lịch sử 9

Xuất bản ngày 15/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 106 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra sự chuẩn bị của nhân dân ta cho cuộc kháng chiến trống thực dân Pháp

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào?

Trả lời Câu hỏi thảo luận trang 106 sgk Lịch sử 9

- Quá trình chuẩn bị của nhân dân ta cho cuộc kháng chiến chống Pháp được thể hiện qua những điểm chính sau:

  • Cuối năm 1946, công việc chuẩn bị cho kháng chiến ở Hà Nội được đẩy mạnh. Đợt tổng di chuyển bắt đầu nhằm đưa máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến nơi an toàn.
  • Tiến hành “tiêu thổ kháng chiến”, vận động, tổ chức nhân dân tản cư, nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến.

Sau khi việc di chuyển hoàn thành, Nhà nước bắt tay xây dựng lực lượng về mọi mặt để bước vào cuộc chiến đấu lâu dài:

- Về chính trị: Chia nước ta thành 12 khu hành chính và quân sự.

- Về quân sự:

  • Mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi đều tham gia dân quân và từ dân quân được tuyển chọn vào du kích, rồi bộ đội địa phương hoặc bộ đội chủ lực.
  • Vũ khí vừa tự tạo, vừa lấy của địch để tự trang bị.

- Về kinh tế:

  • Ban hành các chính sách duy trì và phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực, theo khẩu hiệu “Thực túc binh cường", “Ăn no đánh thắng”.
  • Nha Tiếp tế được thành lập, làm nhiệm vụ thu mua, dự trữ và phân phối thóc gạo, muối, vải bảo đảm nhu cầu về ăn mặc cho lực lượng vũ trang và nhân dân ở hậu phương.

- Về giáo dục: phong trào Bình dân học vụ tiếp tục duy trì và phát triển.

------------

» Tham khảo thêm đáp án câu hỏi thảo luận trang 107 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM