Câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Lịch sử 9

Giải câu hỏi thảo luận trang 104 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra hoàn cảnh mà Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến và những hành động của thực dân Pháp nhắm đẩy nhanh cuộc chiến tranh ở nước ta
Mục lục nội dung

Cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946 - đầu năm 1947 được diễn ra như thế nào?, các em có thể tham khảo lời giải trong Câu hỏi thảo luận trang 105 sgk Sử 9

Câu hỏi

1. Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh?

2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi đó.

3. Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?

Trả lời Câu hỏi trang 104 SGK Lịch sử 9

1. 

Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động phá hoại nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh như:

 • Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp tấn công các cơ sở cách mạng, vùng tự do, căn cứ địa của ta.
 • Ở Bắc Bộ, ngày 20-11-1946, Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng, nổ súng vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn.
 • Tại Hà Nội, từ đầu tháng 12-1946, thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.
 • Đặc biệt là ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng. Pháp tuyên bố nếu ta không chấp nhận thì ngày 20-12-1946, chúng sẽ hành động.

⟹ Trước tình hình đó, ngày 18, 19-12-1946, tại làng Vạn Phúc (Hà Đông), Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

2. 

a. Hoàn cảnh:

 • Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đảng ta đứng trước sự lựa chọn một trong hai con đường: đầu hàng hoặc đứng lên chiến đấu.
 • Ngày 18, 19-12-1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) quyết định phát động phong trào toàn quốc kháng chiến.
 • Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

b. Nội dung:

 • Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh là do thực dân Pháp.
 • Nhân dân ta quyết tâm đứng lên chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền vừa giành được.
 • Khẳng định niềm tin tất thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 • Tính chất, nội dung của cuộc kháng chiến chống Pháp là toàn dân, toàn diện.

3.

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta mang tính chính nghĩa vì:

 • Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chiến tranh tự vệ, chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
 • Từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân.

- Cuộc kháng chiến của ta mang tính nhân dân vì:

 • Toàn dân ta tham gia kháng chiến, chủ yếu là lực lượng vũ trang của ba thứ quân đó là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.
 • Cuộc kháng chiến chống Pháp không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự mà cả trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.

-----------

» Theo dõi và tham khảo cách làm các bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM