Câu hỏi thảo luận trang 101 SGK Lịch sử 9

Giải câu hỏi thảo luận trang 101 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra thái độ của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta trước hành động xâm lược của thực dân Pháp
Mục lục nội dung

Câu hỏi

1. Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp?

2. Hãy nêu rõ các biện pháp của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 101 Sử 9

1.

- Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, quân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.

- Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ kiên quyết chống lại cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Biểu hiện:

  • Quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn đánh trả quân xâm lược bằng mọi hình thức, mọi thứ vũ khí, triệt nguồn tiếp tế của địch, bãi công, bãi thị, bãi khóa,…
  • Trung ương Đảng, Chính phủ phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, đồng thời tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của Pháp muốn mở rộng chiến tranh ra cả nước.
  • Nhân dân miền Bắc tích cực chi viện sức người, sức của cho miền Nam.

2. 

a. Chủ trương: hòa hoãn, nhân nhượng (có nguyên tắc).

b. Biện pháp:

- Đối với quân Trung Hoa Dân Quốc:

  • Nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế, chính trị như cung cấp một phần lương thực, thực phẩm; cho phép lưu hành tiền “quan kim”, “quốc tệ”.
  • Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” (11-11-1945), rút vào hoạt động bí mật nhằm giảm sức ép công kích của kẻ thù.

- Đối với các tổ chức phản cách mạng và tay sai:

  • Nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế trong Chính phủ.
  • Ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp các tổ chức phản cách mạng.
  • Giam giữ những phần tử chống đối lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • Lập tòa án quân sự để trừng trị phản cách mạng,…

Chú ý:

Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh có chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân Quốc. Nhằm tránh phải đối mặt với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

---------

Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM