Câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 30/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 100 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 dẫn chứng ra những kết quả mà chúng ta đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả gì?

Trả lời Câu hỏi trang 100 SGK Lịch sử 9

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả như sau:

1. Giải quyết nạn đói:

  • Sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi.
  • Nạn đói dần dần được đẩy lùi.

2. Giải quyết nạn dốt:

  • Cuối năm 1946 toàn quốc tổ chức được gần 76 000 lớp học.
  • Xoá mù chữ cho hơn 2,5 triệu người.

3. Giải quyết khó khăn về tài chính:

  • Đóng góp được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập”, 40 triệu đồng vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”.
  • Tháng 11 - 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam.

Chú ý:

Nhờ những kết quả đạt được trên, cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn, củng cố và tăng cường sức mạnh chính quyền, nhà nước làm cơ sở chống thù trong giặc ngoài.

------------

» Tham khảo thêm đáp án Câu hỏi thảo luận trang 101 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM