Câu hỏi luyện tập trang 89 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 06/02/2023 - Tác giả:

Câu hỏi luyện tập trang 89 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo: Xác định của phản ứng sau dựa vào giá trị Eb ở Bảng 14.1: CH4(g) + Cl2(g) CH3Cl(g) + HCl(g)

Hướng dẫn trả lời Câu hỏi luyện tập trang 89 SGK Hóa 10 thuộc Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học - Chương 5: Năng lượng hóa học - SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi: Xác định \({\Delta _r}H_{298}^o\)

của phản ứng sau dựa vào giá trị Eb ở Bảng 14.1:

CH4(g) + Cl2(g) \(\xrightarrow{{askt}}\)CH3Cl(g) + HCl(g)

Hãy cho biết phản ứng trên tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

Trả lời:

Câu hỏi luyện tập trang 89 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời Câu hỏi luyện tập trang 89 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM