Câu hỏi luyện tập trang 84 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 05/02/2023 - Tác giả:

Câu hỏi luyện tập trang 84 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo: Xác định enthalpy tạo thành theo đơn vị (kcal) của các chất sau: Fe2O3(s), NO(g), H2O(g), C2H5OH(l)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 84 SGK Hóa 10 thuộc Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học - Chương 5: Năng lượng hóa học - SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo..

Câu hỏi: Em hãy xác định enthalpy tạo thành theo đơn vị (kcal) của các chất sau: Fe2O3(s), NO(g), H2O(g), C2H5OH(l). Cho biết 1J = 0,239 cal

Trả lời:

- \({\Delta _f}H_{298}^o\) (Fe2O3, s) = -825,50 kJ/mol => Theo đơn vị kcal = -825,50.0,293 = -241,87 kcal/mol

- \({\Delta _f}H_{298}^o\) (NO, g) = +90,29 kJ/mol => Theo đơn vị kcal = +90,29.0,293 = +26,45 kcal/mol

- \({\Delta _f}H_{298}^o\) (H2O, g) = -241,82 kJ/mol ==> Theo đơn vị kcal = -241,82.0,293 = -70,85 kcal/mol

- \({\Delta _f}H_{298}^o\)(C2H5OH, l) = -277,63 kJ/mol ==> Theo đơn vị kcal = -277,63.0,293 = -81,35 kcal/mol

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 84 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM