Câu hỏi luyện tập trang 75 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 03/02/2023 - Tác giả:

Câu hỏi luyện tập trang 75 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo: Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau: H2S + Br2 → 2HBr + S↓ (1)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 75 SGK Hóa 10 thuộc Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống - Chương 4 SGK Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo..

Câu hỏi: Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau:

H2S + Br2 → 2HBr + S↓ (1)

2KClO3 \(\overset {t^o} \rightarrow\) 2KCl + 3O2↑ (2)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (3)

Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vì sao? Hãy xác định quá trình oxi hóa và quá trình khử của các phản ứng đó

Trả lời:

- Xét phản ứng (1):

\({H_2}\mathop S\limits^{ - 2}  + {\mathop {Br}\limits^0 _2} \to H\mathop {Br}\limits^{ - 1}  + \mathop S\limits^0  \downarrow \)

+ Là phản ứng oxi hóa – khử vì nguyên tử S và Br có sự thay đổi số oxi hóa

+ Quá trình oxi hóa: S-2 → S0 + 2e

+ Quá trình khử: Br20 + 2e → Br-1

- Xét phản ứng (2):

Câu hỏi luyện tập trang 75 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo

+ Là phản ứng oxi hóa – khử vì nguyên tử Cl và O có sự thay đổi số oxi hóa

+ Quá trình oxi hóa: 2O-2 → O20 + 4e

+ Quá trình khử: Cl+5 + 6e → Cl-1

- Xét phản ứng (3): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

+ Không phải phản ứng oxi hóa – khử vì các nguyên tử không có sự thay đổi số oxi hóa

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 75 SGK Hóa 10 Chân trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ giải bài tập hóa 10 chân trời sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM