Câu hỏi gợi ý Bài 8 SGK GDCD 8

Xuất bản: 30/01/2019

Hướng dẫn trả lời câu hỏi gợi ý Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, trang 21 Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8.

Phần a.

Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới ? Em hãy nêu thêm một vài ví dụ.

Trả lời

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã có những đóng góp đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới: kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, truyền thông đạo đức, phong tục tập quán, giá trị văn hóa nghệ thuật, kinh nghiệm vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội Ổn định... Đặc biệt Việt Nam đóng góp vào kho bảo tàng văn hóa thế giới những di sản văn hóa vật chất, phi vật chất:

- Quần thể di tích Cố đô Huế;

- Vịnh Hạ Long;

- Phố cổ Hội An;

- Di tích Mỹ Sơn;

- Vườn quôc gia Phong Nha;

- Nhã nhạc cung đình Huế;

- Văn hóa ẩm thực ba miền;

- Áo dài Việt Nam.

Xem thêm: Bài trang 21 SGK GDCD lớp 8

Phần b.

Lí do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ ?

Trả lời

Nền kinh tế Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Những năm cuối thế kỉ XX - đầu thế kỉ XXI, Trung Quốc là nước có tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh nhất thế giới.

Bởi vì:

- Trung Quốc mở rộng quan hệ và học tập kinh nghiệm các nước khác như cử người đi du học nước ngoài - cách làm từng được Nhật Bản áp dụng thành công.

- Phát triển các ngành công nghiệp mới có nhiều triển vọng như Hàn Quốc...

Phần c.

Theo em, chúng ta có cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không ? Vì sao ?

Trả lời

Chúng ta rất cần tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác:

+ Chúng ta cần tôn trọng độc lập chủ quyền và các giá trị văn hóa của tất cả các dân tộc trên thế giới; có quan hệ hữu nghị không kì thị, phân biệt, coi thường bất cứ dân tộc nào.

+ Chúng ta cần khiêm tốn học hỏi có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác để bổ sung kinh nghiệm, làm giàu nền văn hóa dân tộc, lấy kinh nghiệm các nước khác làm bài học quý giá trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Bên cạnh việc học hỏi, các dân tộc chúng ta phải bảo vệ và thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

Bởi vì:

- Mỗi dân tộc có giá trị văn hóa riêng mà chúng ta không có.

- Những giá trị văn hóa của các dân tộc khác góp phần giúp chúng ta phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kĩ thuật.

- Đất nước ta còn nghèo, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất cần học hỏi các giá trị văn hóa của dân tộc.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM