Câu hỏi bài 30 trang 145 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 03/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 30 trang 145 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 30 trang 145 sgk Lịch Sử 8, hoạt động tiêu biểu và ý nghĩa của Đông Kinh nghĩa thục

Câu hỏi 1

Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Trả lời Câu hỏi bài 30 trang 145 sgk Sử 8

Những hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục bao gồm:

- Tháng 3 - 1907, Lương Vãn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành,… mở một trường học tại Hà Nội, lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục.

- Trường dạy các môn Địa lí, Lịch sử, Khoa học thường thức, tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, xuất bản sách báo nhằm tuyên truyền tinh thần yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới.

- Phạm vi hoạt động khá rộng: Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh. Hims Yên, Hải Dương, Thái Bình,...

- Lo ngại trước hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục, tháng 11 - 1907, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường, bắt giam Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành,…

» Ôn tập Câu hỏi bài 30 trang 144 sgk Sử 8

Câu hỏi 2

Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?

Trả lời Câu hỏi bài 30 trang 145 sgk Sử 8

- Đông Kinh nghĩa thục là một tổ chức cách mạng, có phân công, phân nhiệm, mục đích rõ ràng, có cơ sở địa phương.

- Đông Kinh nghĩa thục đã nâng cao lòng yêu nước và chí tiến thủ cho quần chúng nhân dân, truyền bá một nền tư tưởng, học thuật mới, một nếp sống mới, tiến bộ, hỗ trợ phong trào Đông du, Duy tân.

- Đông Kinh nghĩa thục chống nền giáo dục cũ, cổ vũ cái mới (học chữ Quốc ngữ), đả phá và lên án phong tục, tập quán lạc hậu.

- Đông Kinh nghĩa thục tố cáo tội ác, thức tỉnh đồng bào.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 30 trang 146 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Ảnh hưởng của Thế chiên thứ nhất tới Việt Nam và lời giải các câu hỏi  Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM