Câu hỏi bài 29 trang 141 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 03/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 29 trang 141 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 29 trang 141 sgk Lịch Sử 8, những thay đổi về gia cấp xã hội dưới thời Pháp thuộc

Câu hỏi

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào?

» Ôn tập Câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8

Trả lời Câu hỏi bài 29 trang 141 sgk Sử 8

* Giai cấp địa chủ phong kiến

- Một bộ phận địa chủ đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, cấu kết để áp bức và bóc lột nhân dân. Số lượng ngày càng tăng thêm.

- Địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, nắm chính quyền ở các địa phương.

- Tuy nhiên vẫn có một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

* Giai cấp nông dân

- Chiếm số lượng đông đảo, cuộc sống lại trăm bề khổ cực.

- Nông dân bị tước đoạt ruộng đất, gánh chịu nhiều tô thuế và các khoản thu vô lý khác.

- Những người nông dân bị phá sản, có người ở lại nông thôn làm tá điền, một số phải bỏ làng quê đi làm phu cho các đồn điền hoặc ra thành thị kiếm sống,…

- Có tinh thần yêu nước và hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 29 trang 142 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Sự xuất hiện của các tầng lớp giai cấp mới và lời giải các câu hỏi  Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM