Câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 03/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Lịch Sử 8, các chính sách cai trị của Thực dân Pháp

Câu hỏi 1

Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính.

Trả lời Câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8

- Trong nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

- Trong công nghiệp:

Pháp tập trung khai thác than và kim loại. Ngoài ra, Pháp đầu tư vào một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến gỗ...

- Giao thông vận tải: Thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự.

- Về thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hoá của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế, nhưng đánh thuế cao hàng hoá các nước khác.

- Tài chính: để ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện...

» Ôn tập Câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Sử 8

Câu hỏi 2

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Trả lời Câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8

Mục đích các chính sách trên của thực dân Pháp là nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương.

Câu hỏi 3

Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hoang văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?

Trả lời Câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8

* Chính sách văn hóa không để khai hóa văn minh

Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp không phải để “khai hoá văn minh” cho người Việt Nam, vì:

- Chính sách của Pháp hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa, duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thức cựu học để phục vụ chế độ mới.

- Số trường học chỉ được mở một cách dè dặt, số trẻ được đến trường rất ít, càng ở các lớp cao, số học sinh càng giảm dần.

* Mục đích của Pháp khi thực hiện chính sách văn hóa

- Thông qua giáo dục nô dịch, thực dân Pháp muốn tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.

- Triệt để sử dụng chính quyền phong kiến, “dùng người Việt trị người Việt”.

- Thực hiện chính sách “Ngu dân”: kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 29 trang 141 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Những thay đổi về gia cấp xã hội và lời giải các câu hỏi  Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM