Câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Sử 8

Xuất bản: 02/03/2019 - Cập nhật: 04/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Lịch Sử 8, tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Câu hỏi 1

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Trả lời Câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Sử 8

Sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên

Câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Sử 8 - Sơ đồ tổ chức Nhà nước do Pháp dựng ở Việt Nam

Câu hỏi 2

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Trả lời Câu hỏi bài 29 trang 138 sgk Sử 8

- Tổ chức bộ máy cai trị chặt chẽ, bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối

- Có sự kết hợp giữa Nhà nước thực dân và chính quyền phong kiến

=> Nhà nước thuộc địa nửa phong kiến.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 29 trang 139 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Để biết những chính sách cai trị của Pháp và lời giải các câu hỏi  Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM