Câu hỏi bài 28 trang 135 sgk Sử 8

Xuất bản: 02/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 28 trang 135 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 28 trang 135 sgk Lịch Sử 8, trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Câu hỏi 1

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?

Trả lời Câu hỏi bài 28 trang 135 sgk Sử 8

Các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách vì:

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn, kinh tế chính trị ngày càng rối ren. Pháp mở rộng xâm lược, triều đình bảo thủ, lạc hậu khiến kinh tế kiệt quệ và mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.

- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho đất nước giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù.

- Các sĩ phu là những người thông thái, đi nhiều, biết nhiều, đã từng được chứng kiến sự phồn thịnh của tư bản Âu - Mĩ và thành tựu của nền văn hoá phương Tây và nhận thấy canh tân đất nước là việc làm cấp bách lúc bấy giờ.

» Ôn tập Câu hỏi bài 28 trang 134 sgk Sử 8

Câu hỏi 2

Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ.

Trả lời Câu hỏi bài 28 trang 135 sgk Sử 8

Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách là:

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định). Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,…

- Nguyễn Lộ Trạch (1877 - 1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 28 trang 136 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Những hạn chế của các đề nghị cải cách là gì? mời các em xem tại  Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM