Câu hỏi bài 26 trang 129 sgk Sử 8

Trả lời câu hỏi bài 26 trang 129 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 26 trang 129 sgk Lịch Sử 8, lập bảng so sánh những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình

Câu hỏi

Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình.

» Ôn tập Câu hỏi bài 26 trang 127 sgk Sử 8

Trả lời Câu hỏi bài 26 trang 129 sgk Sử 8

* So sánh khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình

Lập bảng so sánh những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình:

Câu hỏi bài 26 trang 129 sgk Sử 8 - bảng so sánh khởi nghĩa Bãi Sậy và Ba Đình

* Sai lầm và chú ý

- Khởi nghĩa Bãi Sậy dựa vào địa thế thuận lợi, nghĩa quân đã sử dụng lối đánh du kích độc đáo, phân tán trong nhân dân thành nhóm nhỏ, khi ẩn, khi hiện, luôn chủ động phục kích đánh giặc trên đường đi hoặc tập kích các đồn lẻ của chúng.

- Việc xây dựng căn cứ thể hiện sự sáng tạo của nghĩa quân, cho nên khởi nghĩa tồn tại lâu hơn khởi nghĩa Ba Đình.

- Căn cứ Bãi Sậy không có thành lũy, công sự như căn cứ Ba Đình, quân khởi nghĩa Bãi Sậy không thể cố thủ như Ba Đình, địa bàn hoạt động mở rộng ra các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 26 trang 130 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Khởi nghĩa được chia làm 2 giai đoạn như thế nào? Mời các em xem tại  Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM