Câu hỏi 3 trang 73 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 17/01/2023 - Tác giả:

Câu hỏi 3 trang 73 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong phản ứng (1), (2). Cho biết nguyên tố nào có sự thay đổi số oxi hóa.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 73 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 13: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ - Chủ đề 4: Phản ứng oxi hóa - khử.

Câu hỏi

Xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong phản ứng (1), (2). Cho biết nguyên tố nào có sự thay đổi số oxi hóa.

\(2Ag + Cl_2 → 2AgCl\)                                        (1)

\(2AgNO_3 + BaCl_2 → 2AgCl + Ba(NO_3)_2\)        (2)

Trả lời

\(2Ag^0 + Cl{^0_2} → 2Ag^{+1}Cl^{-1}\)

Trong phản ứng (1) cả Ag và Cl đều có sự thay đổi số oxi hóa

\(2Ag^{+1}N^{+5}O{^{-2}_3} + Ba^{+2}Cl{^{-1}_2} → 2Ag^{+1}Cl{-1} + Ba^{+2}(N^{+5}O{^{-2}_3})2\)

Trong phản ứng (2) không có nguyên tố nào có sự thay đổi số oxi hóa.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 73 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM