Câu hỏi 1 trang 67 Sử 11 Chân trời: Nêu kết quả và ý nghĩa

Xuất bản: 11/01/2024 - Tác giả:

Câu hỏi 1 trang 67 Sử 11 Chân trời sáng tạo: Nêu kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. Soạn Sử 11 bài 9 sách Chân trời sáng tạo.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ - Chân trời sáng tạo để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Nêu kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ.

Trả lời:

a) Kết quả cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ:

- Những cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ có nhiều điểm tiến bộ mang tính dân tộc. Cải cách đã đạt được một số kết quả bước đầu, như:

+ Tiềm lực quốc phòng được nâng cao;

+ Xóa bỏ kinh tế điền trang của quý tộc nhà Trần, nông dân có thêm ruộng đất để sản xuất; thuế khoá nhẹ hơn;

+ Văn hoá dân tộc, nhất là chữ Nôm, được đề cao;

+ Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng và mang tính thực tiễn.

- Tuy nhiên, những cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ còn nhiều chủ quan, nóng vội, một số cải cách còn bộc lộ hạn chế, không triệt để. Việc dùng pháp luật để cưỡng chế thực hiện các mục tiêu cải cách gây mất lòng dân nên đã không tránh khỏi sự thất bại.

b) Ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ:

- Bước đầu ổn định tình hình xã hội, củng cố tiềm lực đất nước để chuẩn bị đối phó với giặc ngoại xâm.

- Thể hiện tinh thần dân tộc, ý thức tự cường của Hồ Quý Ly và triều Hồ.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về việc trị nước.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Nêu kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 sách Chân trời sáng tạo nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM