Câu 9 trang 65 SGK GDCD 11

Xuất bản: 11/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 9 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Trả lời câu hỏi 9 trang 65 SGK GDCD 11, Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước  bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 9 trang 65 SGK GDCD 11

Đề bài

Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Trả lời câu 9 trang 65 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 9 trang 65 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

Vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay:

- Nhà nước XHCN quản lí các doanh nghiệp kinh tế thuộc thành phần kinh tế nhà nước.

Nhà nước sở hữu tư liệu sản xuất nên có vai trò quản lí trực tiếp: chủ tịch hội đồng quản trị, thanh tra và kiểm tra hoạt động tài chính.

- Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường, đảm bảo cho nền kinh tế thị trường mà nước ta chủ trương xây dựng phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cách trả lời 2

Trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước, ở mỗi thời kì khác nhau, vai trò quản lí kinh tế của nhà nước có mức độ khác nhau.

- Trong giai đoạn đầu của kinh tế thị trường, giai đoạn mà ở đó cơ chế vận hành của nó là cơ chế thị trường tự điều chỉnh thì chưa có sự can thiệp của nhà nước. Chỉ đến những thập niên đầu thế kỉ XX, khi kinh tế thị trường tự do chuyển sang kinh tế thị trường hiện đại, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước, thì lúc này việc quản lí kinh tế của nhà nước đối với nền kinh tế mới đặt ra như là một tất yếu khách quan không chỉ đối với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mà cả với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Trong chủ nghĩa xã hội, nhà nước với tư cách là người đại diện cho chế độ sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất và đại diện cho xã hội thực hiện việc điều tiết và quản lí kinh tế, đảm bảo nền kinh tế - xã hội phát triển ổn định và đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Ở nước ta, để phát huy vai trò tích cực, khắc phục những hạn chế của kinh tế thị trường, Nhà nước không thể không điều tiết và quản lí nền kinh tế. Cần nhấn mạnh rằng chỉ có nhà nước xã hội chủ nghĩa mới có khả năng giải quyết hiệu quả và triệt để những hạn chế của kinh tế thị trường, đưa kinh tế thị trường nước ta phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 9 trang 65 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM