Câu 9 trang 56 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 9 trang 56 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 9 trang 56 SGK GDCD 11, Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 9 trang 56 SGK GDCD 11

Đề bài

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trả lời câu 9 trang 56 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 9 trang 56 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

Em cần:

- Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của CNH – HĐH đất nước, một nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH

- Xây dựng cho bản thân động cơ, quyết tâm, phương pháp học tập góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

- Biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, ra sức học tập nắm bắt kĩ thuật công nghệ để sau khi ra trường phục vụ trực tiếp sự nghiệp CNH – HĐH

Cách trình bày 2

Để góp phần vào sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải:

- Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

- Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học -công nghệ hiện đại.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 9 trang 56 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM