Câu 8 trang 35 SGK GDCD 11

Trả lời câu hỏi 8 trang 35 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 trang 35 SGK GDCD 11, Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 8 trang 35 SGK GDCD 11

Đề bài

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

Trả lời câu 8 trang 35 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 8 trang 35 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

Người bán vải đang bán mặt hàng vải, nhưng khi trên thị trường mặt hàng vải bán quá chậm, giá thấp mà mặt hàng may sẵn lại bán nhanh hơn, giá cao hơn. Để không bị tồn hàng, không lỗ vốn và thu được lợi nhuận, vận dụng các tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, ngưới bán vải tìm cách chuyển đổi từ kinh doanh mặt hàng vải sang kinh doanh mặt hàng may sẵn một cách thích ứng.

Cách trình bày 2

Người bán cá nhưng khi thị trường mặt hàng cá tươi nguyên con do bị ảnh hưởng của dịch covid nên giá thấp, mặt hàng chả cá bán chạy hơn, giá tốt. Để tiêu thụ được cá tươi, không bị thua lỗ mà còn thu được thêm lợi nhuận, người bán đã mở rộng thêm công cụ lao động và tư liệu lao động để chuyển sang kinh doanh chả cá một cách thích ứng với thị trường.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 8 trang 35 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM