Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939

Xuất bản ngày 08/04/2019 - Tác giả:

Hãy chứng tỏ rằng: Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Trả lời

Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng bởi vì:

- Vào năm 1930-1931 đã diển ra cuộc diễn tập thứ nhất.

- Phong trào dân chủ 1936-1939 là một cao trào dân chủ rộng lớn, quân chúng được giác ngộ, tập dượt đấu tranh,...

- Các tổ chức Đảng được củng cố, phát triển. Thử nghiệm chủ trương, sách lược đấu tranh trong hoàn cảnh cụ thể. Vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh.

- Góp phần chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám 1945.

» Tham khảo thêm: Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng

Phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939

Soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM