Nêu những nét nổi bật tình hình chung của các nước ĐNÁ trước và sau 1945?

Xuất bản ngày 02/04/2019 - Tác giả:

Trình bày những nét nổi bật về tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ?

Câu hỏi

Em hãy nêu những nét nổi bật tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau 1945 ?

Dựa vào kiến thức bài 5 lịch sử 9 các em có thể trả lời câu hỏi này như sau:

Gợi ý trả lời

- Trước năm 1945 thì trừ Thái Lan ra thì các nước Đông Nam Á còn lại đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây ( trừ Thái Lan).

- Tháng tám năm 1945 khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền:

+ Việt Nam dành được chính quyền vào tháng 8/1945

+ Inđônêxia dành được chính quyền vào tháng 8/1945

+ Lào dành được chính quyền vào tháng 10/1945

- Ngay sau đó các nước thực dân phương Tây trở lại xâm lược Đông Nam Á . Nhân dân các nước Đông Nam Á lại tiếp tục đấu tranh, đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á  mới lần lượt giành độc lập.

-  Cũng từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, trong bối cảnh “chiến tranh lạnh”, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại

» Tham khảo thêm: Nét nổi bật của Trung Quốc trong công cuộc tiến hành cải cách mở cửa

Giải bài tập lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM